Stage Cast

From The Revo Wiki


Children Actores[edit | edit source]

Emiko Yasui (2004)

 • [PV] Kare mono no na wa....

 • [Concert] Luxendark Kikou


Junka Arai

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -


Hiro Watanabe(1995\09\08)

https://twitter.com/watatomo1995

 • [Concert] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo

 • [Video] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo


Kaede Okutani

 • [Concert] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo

 • [Video] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo


Kai Iwaseya (2007\04\13)

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -


Kaiya Matsumoto (2002\09\01)

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -


Kaname Uemura

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons


Kazuya Kiriyama (1999\08\12)

https://twitter.com/sh_kiri

 • [Concert] kokuou seitan sai kyuujitsu Special 2010

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -


Kotono Watanabe

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons


Kouske Shirai

 • [Concert] Revo’s Halloween Party


Miku Inoue (1998\10\06)

 • [PV] Hikari to yamo no douwa

 • [Concert] kokuou seitan sai kyuujitsu Special 2010

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -


Miyabi Adachi

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -


Nagisa Makino (2004\07\14)

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -


Rena Yonezawa (2004\12\24)

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -


Ryoto Kobayashi

 • [Concert] Revo’s Halloween Party


Saaya Kumono

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons


Shunsuke Suzuki (1998\05\01)

 • [PV] Hikari to yamo no douwa


Tatsuya Otsubo (1998\09\26)

https://twitter.com/tatsuya_ohtsubo

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-


Tamaki Naruto

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons


Tomoyo Kurosawa (1996\04\10)

https://twitter.com/TomoyoKurosawa

https://www.instagram.com/tomoyo_kurosawa_/

https://ameblo.jp/kurosawa-tomoyo/

 • [Concert] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo

 • [Video] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [PV] Meiouu – Θανατος -

 • [PV] 6th Story Concert Moira Pamphlet – Meiouu – Θανατος – making


Tomohiro Watanabe

 • [concert] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo

 • [video] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo


Wakana Yokoyama (2006\02\02)

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -


Yoko Tanabe

 • [Concert] Revo’s Halloween Party


Yuta Koizumi (2004\10\09)

 • Concert] kokuou seitan sai kyuujitsu Special 2010

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-


Actores[edit | edit source]

Akira Kono

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Concert] Fan Club event – Major Debut 10 syuunen fan club syukuga sai

 • [Video] Major Debut 10 syuunen fan club syuukuga sai – live eizou fensen kyoku


Arata Hino (1962\11\03)

https://twitter.com/approachtheater

https://ameblo.jp/hino505/

 • [Concert] kokuou seitan sai kyuujitsu Special 2010

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -


Atsushi Mizuno (1978\03\20)

https://twitter.com/mizunoatsusea

https://ameblo.jp/mizuno-atsusea/

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -


Aya Yu-ki

 • [PV] Guren no Yumiya


Ayumi Takada(1984\10\20)

http://www.spacecraft.co.jp/takada_ayumi/

https://twitter.com/takadaayube

https://ameblo.jp/takadaayumi/

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Concert] Fan Club event – Major Debut 10 syuunen fan club syukuga sai

 • [Video] Major Debut 10 syuunen fan club syuukuga sai – live eizou fensen kyoku


Chiharu Kimura (1981\11\03)

 • [Concert] kokuou seitan sai kyuujitsu Special 2010

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video]  7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -


Chika Makihara (06\17)

http://www.pro-baobab.jp/ladies/makihara_c/index.html

 • [Concert] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo

 • [Video] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video]  7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-


Daisuke Miyata

 • [PV] Hikari to yami no Douwa


Eddie (Eiji Sato) (1970\12\21)

http://eddiegoodjob.com/

https://twitter.com/eddiegoodjob

https://www.facebook.com/comedian.eddie

https://blog.goo.ne.jp/eddiegoodjob

 • [Concert] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo

 • [Video] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo


Eriko Aoyama (1992\08\11)

https://twitter.com/blue_bme

https://ameblo.jp/kottan-1/

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -


Etsuko Sanada (1960\10\08)

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -


Hideki Takahashi

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video]  7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-


Hiroyuki Ichikawa (1965\08\27)

https://twitter.com/vX8xgoJDhsFwfJ6

 • [Concert] kokuou seitan sai kyuujitsu Special 2010

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -


Kazutaka Endo

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-


Kuniteru Shigeyama (1984\05\14)

https://twitter.com/46shige0514

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Concert] Fan Club event – Major Debut 10 syuunen fan club syukuga sai

 • [Video] Major Debut 10 syuunen fan club syuukuga sai – live eizou fensen kyoku


Maa Tsukihara

 • [PV] Guren no Yumiya


Masami Sato

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -

  Masaru Fujinami (1972\10\17)

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video]  7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-


Masaki Kumamyuou

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -


Masashi Oyama (1989\08\17)

https://ameblo.jp/oyama-masashi/

 • [Concert] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo

 • [Video] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo


Maya Iio (1979\05\28)

 • [Concert] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo

 • [Video] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo


Mizuki Morisaki (1985\08\04)

https://twitter.com/mori_king

https://ameblo.jp/mizuking84/

https://www.facebook.com/mizuki.morisaki

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video]  7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-


Miyuki Koyama (1965\11\29)

 • [Concert] Concert Tour 2006-2007 Roman – Bokutachi ga tsunagaru Roman -

 • [Concert] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo

 • [Video] Concert Tour 2006-2007 Roman – Bokutachi ga tsunagaru Roman -

 • [Video] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo


Momoko Shibata (1983\01\24)

https://twitter.com/momoco_shibata

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video]  7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-


Nagairi Yo

 • [PV] Hikari to yami no Douwa


Naoki Ookubo

 • Guren no Yumiya PV


Nano Miyo(03\22)

 • [Concert]  Elysion – Rakuen Parade e youkoso -

 • [Video]  Elysion – Rakuen Parade e youkoso -


Nori Sato (1984\06\07)

https://www.instagram.com/nori_sato_/

http://asiapro.co.jp/profile/nori_sato/

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -


Seiyu Hirose

 • [Concert] Fan Club event – Major Debut 10 syuunen fan club syukuga sai

 • [Video] Major Debut 10 syuunen fan club syuukuga sai – live eizou fensen kyoku


Seri

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-


Shuya Yoshimoto

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -


Shyosei Shihido

 • [Concert] Elysion – Rakuen Parade e youkoso -

 • [Video] Elysion – Rakuen Parade e youkoso -


Tadataka Kamiide (12\21)

https://twitter.com/takamiide

https://www.facebook.com/kamiide.tadataka

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Concert] Revo’s Halloween party

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -


Taira Saotome

 • [PV] Guren no Yumiya


Takuya Koguchi (1987\10\28)

https://ameblo.jp/gukoutuoye/

https://profile.ameba.jp/ameba/gukoutuoye

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -


Takeshi Yasufuku (1973\03\15)

https://twitter.com/yacky090909

http://yacky.cocolog-nifty.com/yacky/


 • [Concert] kokuou seitan sai kyuujitsu Special 2010

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video]  7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -


Takito Taneishi

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video]  7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-


Tomohiro Furuya (1975\04\18)

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -


Yoshihito Yasuda

 • [Concert] Elysion – Rakuen Parade e youkoso -

 • [Video] Elysion – Rakuen Parade e youkoso -


Yuka Goto (11\05)

https://twitter.com/yucafe87

https://www.instagram.com/yucafe87_gram/

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -


Yusuke Hazuki

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video]  7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-


Yuuta Imai

 • [Concert] Elysion – Rakuen Parade e youkoso -

 • [Video] Elysion – Rakuen Parade e youkoso -


Yuuta Kiminaga (10\13)

https://twitter.com/kimi_yu_

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

Dancers[edit | edit source]

Akane Takasugi

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Concert] Linked Horizon Live Tour 2017 Shingeki no Kiseki

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] Linked Horizon Live Tour Shingeki no Kiseki souin syuuketsu gaisen kouen


Asuka Shima (1975\10\18)

https://twitter.com/asukadance18

 • [Concert] kokuou seitan sai kyuujitsu Special 2010

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Concert] Sound Horizon Live Tour 2011 – Dai ichi ji ryoudo fukkou ensei

 • [Video] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -


Atsuo

 • [concert] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo

 • [video] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo


Ayano Takahashi

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Video] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -


Ayu Hosoki

https://twitter.com/ayuhosoki

https://ameblo.jp/ayu5555/

https://www.facebook.com/hosokiayu

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Concert] Linked Horizon Live Tour 2017 Shingeki no Kiseki

 • [Concert] Saudi Anime Expo

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] Linked Horizon Live Tour Shingeki no Kiseki souin syuuketsu gaisen kouen


Eiichi Deguchi

https://twitter.com/e_degu

https://ameblo.jp/gigione-riuscita/

 • [Concert] kokuou seitan sai kyuujitsu Special 2010

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -


ERE (Kikuchi Eri) (12\14)

https://twitter.com/ere_forever/

 • [Concert] kokuou seitan sai kyuujitsu Special 2010

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -

 • [Video] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -


Hiroki Takamura

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -


Hiroaki Tsuyuguchi (1982\03\23)

https://twitter.com/5733jam

 • [Concert] kokuou seitan sai kyuujitsu Special 2010

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -


Hiroki Sakaue (1980\01\14)

https://www.teruman.com/

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -


Hiroko Yokoyama

 • [Concert] kokuou seitan sai kyuujitsu Special 2010

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Concert] Sound Horizon Live Tour 2011 – Dai ichi ji ryoudo fukkou ensei

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -

 • [Video] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -


Hirotaki Terui (1975\03\20)

https://twitter.com/hirotakaterui

https://ameblo.jp/hirotakaterui/

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-


Marie Okawa (1984\08\04)

http://marieokawa.web.fc2.com/

https://twitter.com/marie_okawa

https://ameblo.jp/mariesblog/

https://www.facebook.com/marieokawa84/

 • [Concert] Concert Tour 2006-2007 Roman – Bokutachi ga tsunagaru Roman -

 • [Video] Concert Tour 2006-2007 Roman – Bokutachi ga tsunagaru Roman -


Masanobu Tsukida

http://www.msc-dance.net/archives/member/240

 • [Concert] kokuou seitan sai kyuujitsu Special 2010

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -

 • [Video] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-


Masaru Ikezima (1982\03\07)

https://ameblo.jp/masaruikezima/

https://ameblo.jp/ikezimamasaru/

 • [Concert] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -


Matsuhiro Kakuda

 • [Concert] kokuou seitan matsuri kyuujitsu Special 2010

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons


Mayu Sasaki

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -


Minami Yajima

http://yajimaidakuro.web.fc2.com/yajima_profile.html

https://twitter.com/minami_south97

https://ameblo.jp/mina-pooon/

https://www.facebook.com/minapooon

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Concert] Linked Horizon Live Tour 2017 Shingeki no Kiseki

 • [Concert] Saudi Anime Expo

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] Linked Horizon Live Tour Shingeki no Kiseki souin syuuketsu gaisen kouen


Misa Koide (08\24)

https://www.instagram.com/misakoide/

https://www.misakoide.com/

https://twitter.com/misakoide

https://www.facebook.com/misakoidedance/

https://www.youtube.com/channel/UCsWRrSX0JcoHEpWeKDxJVWg

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -


Mitsuhiro Kakuda

 • [Concert] kokuou seitan sai kyuujitsu Special 2010

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -

 • [Video] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -


Miyuki Koyama (1965\11\29)

 • [Concert] Concert Tour 2006-2007 Roman – Bokutachi ga tsunagaru Roman -

 • [Concert] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo

 • [Video] Concert Tour 2006-2007 Roman – Bokutachi ga tsunagaru Roman -

 • [Video] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo


Niki Akao

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -


Nobuhiro Shibuya

https://twitter.com/shibuchiii

http://nobuhiroshibuya.com/

 • [Concert] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Concert] Linked Horizon Live Tour 2017 Shingeki no Kiseki

 • [Concert] Saudi Anime Expo 2019

 • [Video] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -


OBA (1986\04\01)

http://obadance.com/

http://obadance.blogspot.com/

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Concert] Linked Horizon Live Tour 2017 Shingeki no Kiseki

 • [Concert] NHK WORLD presents SONGS OF TOKYO

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] Linked Horizon Live Tour Shingeki no Kiseki souin syuuketsu gaisen kouen

 • [Video] NHK WORLD presents SONGS OF TOKYO


Reina Isogai (1986\06\23)

http://rayna-sending.cocolog-nifty.com/rayna_blog/

http://rayna-sending.cocolog-nifty.com/about.html

 • [Concert] kokuou seitan sai kyuujitsu Special 2010

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -


Ryo Kamon (1990\08\22)

https://www.hip-jive.com/artists/male_dancer/kamon_ryo.html

 • [Concert] kokuou seitan sai kyuujitsu Special 2010

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Concert] Sound Horizon Live Tour 2011 – Dai ichi ji ryoudo fukkou ensei

 • [Video] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -


Sakata

 • [concert] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo

 • [video] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo


Shogo Amo (1994\04\20)

http://amoshogo.com/

https://twitter.com/amoshogo

https://www.facebook.com/shogo.amo

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -


Shuhei Yamaoka

https://twitter.com/shuheizakura

https://ameblo.jp/521011777/

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -


Shuuji Konoo

 • [concert] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo

 • [video] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo


Tae Yamakawa

https://ameblo.jp/tae-y/

https://twitter.com/Tae0618

https://www.facebook.com/tae.yamakawa.5

 • [Concert] kokuou seitan sai kyuujitsu Special 2010

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -


Takeshi Matsumura 91975\08\03)

https://www.facebook.com/takeshi.matsumura.1614

http://studio-shanty.com/インストラクター/松村武司/

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Concert] Sound Horizon Live Tour 2011 – Dai ichi ji ryoudo fukkou ensei

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Concert] Linked Horizon Live Tour 2017 Shingeki no Kiseki

 • [Concert] Saudi Anime Expo 2019

 • [Video] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] Linked Horizon Live Tour Shingeki no Kiseki souin syuuketsu gaisen kouen


TOMO

 • [concert] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo

 • [video] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo


Tomoko Inami (1979\07\04)

http://www.blue-rosemodel.com/production/profile/inami.html

https://www.instagram.com/tomoko74inami/

https://ameblo.jp/tomokoinami/

 • [Concert] kokuou seitan sai kyuujitsu Special 2010

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -


YASUSHI

 • [concert] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo

 • [video] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo


Yohei Suzuki (1980\11\22)

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -


Yoshiaki Yamada

 • [Concert] kokuou seitan matsuri kyuujitsu Special 2010

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons

 • [Concert] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-

 • [Video] 7th Story Concert Märchen – kimi ga ima waratteiru, mabayui sono jidai ni...-


Yosuke Sato (1978\12\24)

http://yosuke-dance.sakura.ne.jp/

https://ameblo.jp/yosukesato/

 • [Concert] Revo’s Halloween Party

 • [Concert] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Concert] Linked Horizon Live Tour 2017 Shingeki no Kiseki

 • [Video] Sound Horizon Treasured Blu-ray&DVD – The Assorted Horizons -

 • [Video] 9th story Concert Nein – seiyou kottou yaneura dou e youkoso -

 • [Video] Linked Horizon Live Tour Shingeki no Kiseki souin syuuketsu gaisen kouen


Yukito Oono

 • [concert] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo

 • [video] 6th Story Concert Moira – soredemo, o yukinasai kora yo